Suomalaiset tyytymättömiä seksielämäänsä: ”Seksiä on liian harvoin”

Viihdeuutiset · Stara.fi

RFSU:n teettämän Kondomittari 2016 -tutkimuksen mukaan 59 prosenttia suomalaisista vastaajista kokee seksin olevan merkittävä osa elämää. Silti vain alle puolet suomalaisista on tyytyväisiä seksielämäänsä. Yleinen tyytyväisyys seksielämään on heikentynyt vuoden 2010 Kondomittari-tutkimuksen jälkeen.

Kuusi vuotta sitten 48 prosenttia pohjoismaalaisista kertoi olevansa tyytyväisiä seksielämäänsä, kun luku on nyt vain 45 prosenttia. Tyytymättömimpiä ovat ruotsalaiset ja norjalaiset, joista vain 44 prosenttia on täysin tai melko tyytyväisiä seksielämäänsä. Suomalaisten ja tanskalaisten vastaava luku on 46 prosenttia.

Yksi suomalaisten suurimmista tyytymättömyyden syistä on se, että seksiä on liian harvoin. Suomalaisten tyytymättömyys seksin määrään on kasvanut merkittävästi sitten viime, 2013 toteutetun, tutkimuksen. Edellisen kyselyn mukaan vain 44 prosenttia seksielämäänsä tyytymättömistä suomalaisista piti seksin määrää liian vähäisenä, kun nyt luku on kasvanut jo 70 prosenttiin.

Joka viides suomalaisnainen kertoo, että tyytymättömyyden taustalla on orgasmin saamisen vaikeus. Jopa 60 prosenttia suomalaisnaisista on joskus teeskennellyt orgasmia, ja yli kymmenesosa tekee niin joka kerta.

Nuorten aikuisten tyytymättömyyden takana on usein myös tyytymättömyys omaan vartaloon. Kolme kymmenestä nuoresta aikuisesta Pohjoismaissa kertoo olevansa tyytymätön omaan vartaloonsa. Yleisintä tyytymättömyys on Suomessa, jossa jopa 33 prosenttia 21–35-vuotiaista kertoo tyytymättömyyden seksielämään johtuvan tyytymättömyydestä omaan vartaloon. Toiseksi tyytymättömimpiä omaan vartaloonsa ovat norjalaiset, jossa vastaava luku on 32 prosenttia. Tanskassa luku on 28 prosenttia ja Ruotsissa 24 prosenttia.

Kondomin käyttö Pohjoismaissa huolestuttavan vähäistä

Kondomittari-tutkimuksen mukaan Suomessa kondomia käytetään Pohjoismaista ahkerimmin, mutta meilläkin vain 29 prosenttia, eli reilu neljännes valitsee kondomin suojakseen seksissä. Eniten kondomia käyttävät nuoret aikuiset. Suomalaisista 21–35-vuotiaista 39 prosenttia käyttää yleensä kondomia seksin aikana, mutta vain noin puolet nuorista aikuisista kertoi käyttäneensä kondomia harrastaessaan seksiä viimeksi uuden kumppanin kanssa.

Muissa Pohjoismaissa kondomin käyttö on vieläkin vähäisempää. Ruotsissa kondomia kertoo käyttävänsä vain 23 prosenttia vastaajista. Tanskassa vastaava luku on 21. Norjalaiset puolestaan käyttävät kondomia vähiten, siellä luku on vain 20 prosenttia.

Kondomittari 2016 on RFSU:n teettämä toistuvasti toteutettava tutkimus pohjoismaalaisten seksi- ja kondomitottumuksista. Se julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2009. Tutkimus toteutettiin verkossa niin sanottuna access panel – tutkimuksena, ja siihen osallistui yhteensä 
4.260 henkilöä. Vastaajien otanta rajattiin Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Tanskassa asuviin 15–65-vuotiaisiin henkilöihin, jotka olivat harrastaneet seksiä vähintään yhden kerran.