Yllättävä tutkimus: ”Televisio rentouttaa kuin meditoiminen”

Viihdeuutiset · Annukka Heikkilä

Meditoiminen on kasvattanut suosiotaan jatkuvasti, ja sen harrastajat puhuvatkin mielellään meditoimisen hyvistä vaikutuksista. Meditoimisen on kerrottu lieventävän stressiä, vähentävän napostelua ja jopa saavan ihmisen lopettamaan tupakan polton.

Daily Mail -lehti kertoo uudesta tutkimuksesta, jonka mukaan meditoiminen ei kuitenkaan olekaan niin ainutlaatuinen rentoutumiskeino ja stressinlievittäjä kuin ihmiset ovat ajatelleet. Edinburghin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan ihmiset rentoutuvat yhtä tehokkaasti muun muassa televisiota katsellen.

Tutkimuksessa 139 opiskelijaa oli jaettu kahteen ryhmään, joista toiset laitettiin meditointikurssille ja toiset määrättiin katsomaan viikottain Ancient History -dokumenttisarjaa televisiosta. Testiryhmän stressitasoja seurattiin koko koejakson ajan, jolloin kävi ilmi, että meditoiminen ja television katsominen olivat kumpikin yhtä tehokkaita rentouttajia.

Meditoiminen ei parantanut koejakson aikana kummankaan ryhmän huonoja tapoja, joita olivat muun muassa epäterveelliset ruokailutottumukset ja tupakan polttaminen. Kävi kuitenkin ilmi, että meditoiminen poisti tehokkaimmin ihmisen ahdistuneisuutta ja kehoon jo aiemmin kertynyttä stressiä.