Tutkimus todisti: Äidit töissä tehokkaampia kuin muut!

Viihdeuutiset · Annukka Heikkilä

Työnantajat voivat ajatella, että töihin palaavat äidit ovat lapsen saamisen jälkeen stressaantuneempia eivätkä pysty töissä keskittymään niin hyvin yrittäessään pallotella perhe-elämän ja uran välillä. Uusi tutkimus on kuitenkin osoittanut tämän luulon vääräksi.

Daily Mail -lehti kertoo Yhdysvalloissa tehdystä tutkimuksesta, jossa tutkittiin 10.000 korkeasti koulutetun naispuolisen työntekijän tuotteliaisuutta ja työn laatua. Parenthood and Productivity of Highly Skilled Labour -nimisen tutkimuksen mukaan äideiksi tulleiden naisten työteho laskee juuri töihin palaamisen jälkeen vain väliaikaisesti, mutta nousee lopulta korkeammaksi kuin lapsettomien kollegoidensa.

Tutkimuksen mukaan pienen lapsen äidin työteho laskee aluksi 15-17 prosenttia. Lopulta äideistä tulee kuitenkin tehokkaampia ja tuotteliaampia työntekijöitä kuin heidän työtovereistaan, joilla ei ole lapsia. Naisten tuleva työteho kasvoi entisestään mikäli he saivat enemmän kuin yhden lapsen.

Tutkijat ovat huolissaan siitä, että työnantajat eivät osaa katsoa kauaskantoisemmin nuorten äitien palkkaamista. Englannissa noin 54.000 äidiksi tullutta naista menettää työpaikkansa joka vuosi. Monilla aloilla työnantajat ajattelivat vaistomaisesti uuden äidin olevan työpaikalle taakka, minkä vuoksi he irtisanoivat äidin sen jälkeen kun hän oli palannut töihin.