Kahdella sormella näppäilevät konekirjoittajat eivät ole hitaampia

Digi Viihdeuutiset · Annukka Heikkilä

Kymmensormijärjestelmän opetelleet konekirjoittajat ovat todella nopeita tuottamaan tekstiä näppäimistöllä. Voisi kuvitella, että kummastakin kädestä vain yhtä sormea käyttävät kirjoittajat olisivat paljon hitaampia, mutta näin ei uuden tutkimuksen mukaan kuitenkaan ole.

Tutkijat halusivat testata kuinka paljon konekirjoittajien nopeus ja tarkkuus eroavat toisistaan kun toinen kirjoittaja käyttää kaikkia sormiaan ja toinen vain kahta. Kävi ilmi, että paljon kirjoittava henkilö, joka ei osaa kymmensormijärjestelmää, kirjoitti vain kahdeksan sanaa vähemmän minuutissa kuin ammattilainen. Tämä ei pitkää tekstiä kirjoittaessa muuttanut henkilöiden nopeutta juurikaan toisistaan.

Daily Mail -lehden mukaan kahdella sormella korjoittaneet kirjoittivat 72 sanaa minuutissa, kun kymmensormijärjestelmällä kirjoittavat kirjoittivat 80 sanaa. Oikeinkirjoitus ja vahingossa väärän näppäimen painaminen ei poikennut kahden henkilön kesken.

Kahdella sormella kirjoittaneesta tuli kuitenkin huomattavasti hitaampi ja epätarkempi silloin kun näppäimistö oli peitettynä. Kymmensormijärjestelmän taitavalla henkilöllä nopeus ja tarkkuus säilyivät samana, koska henkilön ei alun perinkään tarvinnut katsoa näppäimistöä.