Tutkimus: Ihminen ei voi elää yli 125-vuotiaaksi – eliniän maksimi laskettiin

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Suomen tilastokeskuksen mukaan vuonna 2016 syntyneiden poikien eliniän odote on 78,4 vuotta ja tyttöjen 84,1 vuotta. Eliniänodote on kasvanut huomattavasti viime vuosisadalla terveellisemmän ruokavalion, turvallisemman ympäristön ja lääketieteen kehittymisen takia.

New Yorkissa sijaitsevan lääketieteellisen korkeakoulun tutkijat ovat selvittäneet ihmisen korkeimman mahdollisen eliniän. Ihmiset voivat elää yli satavuotiaaksi, ja korkein eliniänodote on keskimäärin 115 vuotta.

Albert Einstein College of Medicinen tutkijat ovat nyt laskeneet, että ihmisten maksimielinikä on 125 vuotta. Sen vanhemmaksi ei ihminen voi elää. Tutkijat analysoivat 40 maan elinikään liittyviä tilastoja.

Tutkijoiden mukaan 125 vuoden iän voi saavuttaa yksi ihminen 10.000:sta. Tutkimusryhmä painottaa, että keskimääräinen elinajanodote voi kasvaa korkeammaksi vuosien varrella, mutta ihmisen elinajan enimmäismäärä ei voi olla vanhempi biologisista syistä. Ihminen voi elää tulevaisuudessa vanhemmaksi, jos DNA-koodia pystytään muuttamaan biotekniikan avulla.