Tutkimus: Näin paljon onnellisimmat ihmiset tienaavat

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Yksi ihmisen onnellisuutta määrittelevistä asioista liittyy talouteen ja sen mahdollistamiin asioihin elämässä. Köyhyyden on todettu vaikuttavan ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin epäsuotuisasti. Vaikka rahalla ei voi saada rakkautta, voi sen avulla järjestää elämänsä huomattavasti tasapainoisemmaksi ja turvatummaksi.

Taloudellinen turva luo mielenrauhaa. On kuitenkin harhaluulo, että ihmisen tulisi tienata vuodessa miljoonia, jotta hän pystyisi mieltämään elämänsä helpommaksi taloudellisella aspektilla. Ökyelämä ei tee ihmistä onnellisemmaksi.

Nyt on kysytty optimaalista vuosipalkkaa 1,7 miljoonalta ihmiseltä 164 eri maasta. Ihmiset olisivat onnellisimmillaan, mikäli tienaisivat 48.000–60.000 euroa vuodessa, Natura raportoi.

Sen sijaan ideaalisen elämäntason parannuksen voisi saavuttaa, mikäli vuosipalkka olisi 76.500 euroa. Suurin osa työntekijöistä tienaa huomattavasti tai jopa puolet vähemmän kuin kyselyn antamat ihannetulokset. Tyytyväinen elämäntilanne heijastuu suoraan ihmisen henkiseen hyvinvointiin.

Mikäli rahaa ei ole, aiheuttaa se ihmiselle huolia ja murheita. Vaikka raha ei tuokaan onnea yksin, antaa se paremmat edellytykset sen saavuttamiseen. Euroja ei saa kuitenkaan tienata liikaa, koska tällöin menettää helposti tuntuman tosielämän pieniin ja onnea tuottaviin asioihin.