Tutkimus: Yli 50-vuotiaiden muisti paranee seksillä

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Terve seksielämä edistää kokonaisvaltaisesti hyvinvointia ja parantaa pariskuntien rakkauselämää. Seksillä on todettu olevan myös lukuisia terveyshyötyjä. Tuore tutkimus todistaa, että etenkin 50 ikävuoden ylittäneet voivat parantaa muistia seksin avulla.

Archives of Sexual Behavior -julkaisussa esitelty tutkimus määritteli 6.000 yli 50-vuotiaan ihmisen terveyttä, ruokavaliota, seksielämää ja rakkauselämää kahteen eri otteeseen vuosina 2012 ja 2014. Tulosten perusteella muita enemmän seksiä harrastaneet ihmiset suoriutuivat paremmin muistitesteistä. Lisäksi mikäli he tunsivat enemmän yhteyttä kumppaniinsa, toimi myös heidän muistinsa muita paremmin.

Seksi ei kuitenkaan vaikuttanut kaikkiin muistin osa-alueisiin. Ainoastaan lähimuisti parani seksiä harrastamalla, mikä saattaa johtua hippokampuksen aktivoitumisesta seksin aikana. Seksi poistaa kuitenkin tehokkaasti stressiä, tuottaa mielihyvähormoneja ja parantaa immuunijärjestelmää.