Tutkimus: Kasvissyöjät ovat lihansyöjiä onnettomampia

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Tutkimuksen mukaan kasvissyöjät voivat henkisesti huonommin kuin lihansyöjät. Kasvissyöjät osoittavat ja kokevat enemmän negatiivisia tuntemuksia, eivätkä he nauti sosiaalisista tilanteista yhtä paljon kuin lihaa syövät ihmiset.

Puolan Poznanissa sijaitseca SWPS University of Social Sciences and Humanities -yliopisto tutki kolmen eri ruokavalion edustajien psykologisia ominaisuuksia. Tutkimukseen osallistui yhteensä 400 ihmistä, jotka olivat joko lihansyöjiä, semivegetaristeja tai täysvegetaristeja. Tulosten perusteella vegetaristeilla oli huonoin itsetunto, eivätkä he kokeneet elämäänsä yhtä merkitykselliseksi.

Samassa tutkimuksessa myös osoitettiin, että kasvissyöjillä on suurempi riski sairastua masennukseen tai kokea tyytymättömyyttä elämässään. He ovat myös muita neuroottisempia. Tutkijoiden mukaan syy voi olla kasvissyöjien kohtaamista paineista ja siitä, että he eivät koe kuuluvansa osaksi suurempia ihmisryhmiä.