Tutkimus: Korkeakoulun käyneillä vähemmän ylipainoa

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Ylipainon tiedetään tutkimusten mukaan olevan osasyyllisenä kymmeniin eri sairauksiin ja ennenaikaiseen kuolemaan. Sydän- ja verisuonisariaudet ovat kansantaudin asemassa Suomessakin. Tuore tutkimus osoittaa, että koulutusasema vaikuttaa terveyteen.

British Medical Journal on julkaissut raportin, jossa esitellään 200.000 brittiläisen terveyteen liittyvä tutkimus. Tutkijat ovat vertailleet brittien terveyttä, geeniperimää ja koulutusastetta. Tulosten perusteella korkeasti koulutetut tai pidempään opiskelleet sairastuvat muita harvemmin sydän- ja verisuonitauteihin.

Korkeamman koulutusasteen käyneet ovat myös keskimääräisesti muita hoikempia ja omaavat alhaisemman verenpaineen. Syy lienee elintavoissa. Koulutettujen henkilöiden otaksutaan käyttävän enemmän terveyspalveluita ja elävän terveellisemmin. He muun muassa tupakoivat ikätovereitaan harvemmin. Koulutettujen terveyden syitä tulee kuitenkin tutkia lisää.