WWF:n raportti: Suomella paljon parannettavaa meriluonnon suojelussa

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Tällä viikolla julkaistu raportti paljastaa vakavia puutteita meriluonnon monimuotoisuuden suojelun toteutumisessa koko EU:n alueella. Suomen viidestä mereisestä kansallispuistosta vain kahdelle on valmiit suunnitelmat siitä, mitä niiden on tarkoitus suojella ja miten. Monimuotoinen meriluonto on elintärkeä niin ravinnon, työpaikkojen, energiansaannin kuin hengitysilmamme turvaamiseksi.

Suomen viidestä mereisestä kansallispuistostamme kolmella ei ole hoidon ja käytön suunnitelmaa. Suunnitelmat puuttuvat Selkämeren, Itäisen Suomenlahden ja Tammisaaren kansallispuistoilta. Kaksi jälkimmäistä kansallispuistoa on perustettu jo 1980-luvulla.

Tämänhetkisenä tavoitteena oleva suojelutasoei myöskään riitä turvaamaan meriluonnon sopeutumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. WWF vaatii kansainvälisen luonnonsuojelujärjestö IUCN:n suositusten mukaisesti, että vähintään 30 prosenttia maailman meristä on suojeltu vuoteen 2030 mennessä. Kattavien hoidon ja käytön suunnitelmien laatiminen ja toteuttaminen nykyisillä suojelualueilla olisi ensimmäinen askel tämän tavoitteen saavuttamisessa.