Norppakanta kasvanut Saimaalla – suojelutyö on tuottanut tulosta

Viihdeuutiset · Terhi Piiroinen

Metsähallituksen tänään julkaiseman arvion mukaan saimaannorppakannan koko on noin 410 yksilöä. Vuosi sitten kannan kooksi arvioitiin 380–400 yksilöä. Kannan kasvu osoittaa, että saimaannorpan suojelussa on onnistuttu. Saimaannorppa on kuitenkin edelleen erittäin uhanalainen.

– Norppakannan kasvu on todellinen ilouutinen. Kun WWF aloitti lajin suojelun vuonna 1979, Saimaassa ui hieman yli 100 norppaa. Nyt yksilöitä arvioidaan olevan yli 400. Kannan kasvu on jälleen yksi osoitus siitä, että kova työ palkitaan myös luonnonsuojelussa, WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder sanoo.

Norpan suurimpia uhkia ovat ilmastonmuutos ja hukkuminen kalanpyydyksiin. Kannan kasvua selittävät etenkin laajentuneet verkkokalastusrajoitukset ja apukinosten kolaaminen vähälumisina talvina. Saimaannorpan suojelua ohjaa ympäristöministeriön vuonna 2017 päivittämä saimaannorpan suojelustrategia.

Saimaannorpan suojelustrategian välitavoitteeksi on asetettu, että norppakanta kasvaa vähintään 400 yksilöön vuoteen 2025 mennessä. Vaikka 400 yksilön välitavoite on saavutettu jo nyt, saimaannorppa ei ole turvassa. Se on pesinnässään täysin riippuvainen lumesta ja jäästä.

– Jos kolattavaa ei ole, norppakannan kasvussa auttaneet apukinoksetkin jäävät tekemättä. Parhaillaan kehitellään keinopesiä täysin lumettomien talvien varalle. Meidän on muistettava, että jos saimaannorppa häviää Saimaalta, se häviää koko maailmasta, Luukkonen sanoo.