Vakavia puutteita Vantaan juoksutapahtumassa – johti lopulta talousrikostutkintaan ja sakkoihin

Ohhoh! · Terhi Piiroinen

Valtakunnallisia liikunta- ja juoksutapahtumia järjestävän nokialaisen yhtiön epäillään syyllistyneen kokoontumis- ja pelastusrikkomuksiin. Rikosepäily liittyy Vantaan Hakunilassa toukokuussa 2019 järjestettyyn juoksutapahtumaan sekä tapahtuman järjestämisessä havaittuihin puutteisiin lupa- ja turvallisuusasiakirjoissa.

– Rikostutkinta käynnistyi, kun Pelastuslaitos teki tutkintapyynnön poliisin lupasektorille, kertoo tapauksen tutkinnanjohtaja talousrikosyksikön johtaja Mikko Kiiski Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta.

Viranomaistarkastuksessa oli saatu havaintoja ja oli ilmennyt tietoja, joiden perusteella on syytä epäillä, että juoksutapahtuman järjestämisestä ja turvallisuudesta sekä lupaehtojen täyttämisestä vastannut yhtiö on laiminlyönyt tahallaan tai huolimattomuudesta johtuen ilmoitusvelvollisuuden.

– Yhtiö ei ollut toimittanut viranomaisille mitään asiakirjoja, kuten tapahtumailmoitusta tai ensihoitosuunnitelmaa määräajassa. Järjestyksenvalvojia ei myöskään ollut riittävästi. Yhtiö on aiheuttanut näin huomattavaa vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle, Kiiski jatkaa.

Esitutkinnassa on selvinnyt myös, että tapahtuman pelastussuunnitelma ja turvallisuusasiakirjat oli toimitettu viranomaisille vasta tapahtuman ollessa jo käynnissä ja siksi asiassa on syytä epäillä myös pelastusrikkomusta.

Talousrikostutkinnan keskeinen näkökulma rikostutkinnassa oli selvittää, onko menettelyllä saatu oikeudetonta taloudellista hyötyä.

– Yksittäisen tapahtuman osalta oikeudeton hyöty on esitutkinnan perusteella jäänyt kohtuullisen pieneksi, joten poliisi ja syyttäjä arvioivat yhdessä, että sakko on tässä tapauksessa riittävä sanktio, Kiiski kertoo.

Rikoksesta epäiltynä ja sakkomenettelyn kohteena oli johtohenkilö, joka on ollut vastuussa yrityksen operatiivisesta johtamisesta sekä päätöksenteosta ja siten tapahtuman järjestämisestä yhtiön puolelta.