Tukes kehuu suomalaisia: Historiallisen vähän silmävammoja uudenvuoden ilotulitteista

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Vuodenvaihteen ilotulitteista johtuvien silmävammojen määrä oli pienempi kuin kertaakaan kahteenkymmeneen vuoteen. Ainoastaan viisi henkilöä sai ilotulitteesta sairaalahoitoa vaatinen vamman. Yksi vammautuneista oli varustautunut suojalaseihin ja yksi oli ollut pelkästään ilotulitteiden sytyttämisrä sivusta seurannut.

Tukesin mukaan yleisin vammaan johtanut tapahtuma oli ilotulitteen räjähtäminen lähietäisyydellä ja yhdessä tapauksessa ilotulitteen sytyttäminen uudelleen. Vammautuneista neljä oli 20−45-vuotiaita aikuisia ja yksi alle 18-vuotias. Alaikäinen oli löytänyt maastosta räjähtämättömän tulitteen. Suojalasit ovat olleet pakolliset ilotulitteen ampujille vuodesta 2009. Tiedot perustuvat Suomen Silmälääkäriyhdistyksen sairaaloilta keräämiin tietoihin.

– Yhden ilotulittajan saama silmän ruhjevamma vaati leikkauksen ja pysyvä näköhaitta on todennäköinen, Suomen silmälääkäriyhdistyksen kyselystä vastannut professori Tero Kivelä kertoo.

Pelastuslaitoksia ilotulitteiden ampuminen puolestaan työllisti enemmän kuin kahtena edellisenä vuonna. Pelastuslaitokset saivat 27.12.–5.1. välisenä aikana 92 hälytystä tulipaloista, joiden syttymissyyksi arvioitiin ilotulite. Lukumääräisesti paloja oli enemmän kuin viime vuodenvaihteessa.