Tutkimus: Joustavat työajat yhteydessä parempaan terveyteen

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Ihmiset voidaan karkeasti jakaa aamu- ja iltaihmisiin. Yksilöiden sisäinen kello määrittelee heidän toimintakykynsä eri vuorokauden aikoina. Tämän takia on järkevää, jos henkilö voi hyödyntää tehokkaimmat tuntinsa esimerkiksi työntekoon. Joustava työaika antaa tähän mahdollisuuden.

Yhä useampi työnantaja on ymmärtänyt, että työntekijä voi paremmin saadessaan enemmän vapautta määritellä työaikansa ja -paikkansa. Tutkimusten mukaan esimerkiksi etätyöntekijät tekevät keskimääräistä enemmän töitä, koska heidän ei tarvitse erikseen siirtyä tiettyyn paikkaan työskentelemään ja he pystyvät työskentelemään ilman häiriötekijöitä.

He voivat avata tietokoneensa vaikka aamuviideltä, työskennellä neljä tuntia, käydä kuntoilemassa ja jatkaa töitä sen jälkeen. Läsnäoloa vaativat kokoukset ja tapaamiset on tietysti hoidettava sovittujen aikataulujem mukaan, mutta joustava työaika muuten mahdollistaa työelämän ja vapaa-ajan yhteensovittamisen. Tämä lisää puolestaan hyvinvointia ja tuottavuutta työhön.

Työterveyslaitos on toteuttanut yhdessä Pohjoismaisten työaikatutkijoiden kanssa tutkimuksen, jossa on määritelty vuorotyön ja epäsäännöllisten työaikojen vaikutus terveyteen ja työhön osallistumiseen. Työajat ovat viime vuosina muuttuneet aiempaa joustavammiksi, mutta työajoissa esiintyy edelleen suuria sosioekonomisia, ikään ja sukupuoleen liittyviä eroja. Edelleen noin viidesosa palkansaajista, pääosin alemmissa sosioekonomisissa ryhmissä, tekee vuorotyötä, jossa työajat ovat tarkoin määrätyt.

– Tutkimushankkeen oletuksena on, että kroonisia sairauksia, sairauspoissaoloja ja tapaturmia voidaan vähentää palautumista ja työn sekä muun elämän yhteensovittamista tukevilla työajoilla. Oletamme edelleen, että terveyttä ja työhyvinvointia voidaan tukea unta ja työaikojen yksilöllistä hallintaa edistävillä toimintamalleilla. On mahdollista, että työaikojen joustoilla, osa-aikatyöllä ja muilla yksilöllisillä työaikaratkaisuilla voidaan tukea työelämään osallistumista pienten lasten vanhemmilla, ikääntyneillä ja osatyökykyisillä, Työterveyslaitokselta kerrotaan.

Tutkimuksen lopulliset tulokset julkaistaan maaliskuussa.