Karanteenin jälkipyykki: Päihteiden käyttö kotona vaikuttaa lapsiin

Lifestyle · Terhi Piiroinen

A-klinikkasäätiön ja Ensi- ja turvakotien liiton palveluissa on huomattu lisääntynyttä avuntarvetta päihteidenkäyttöön liittyen. Kotiinsa karanteeniin lukkiutuneet ja ravintolamaailman palveluista erkaantuneet aikuiset ovat ryhtyneet käyttämään enemmän alkoholia. Liiallinen alkoholinkäyttö vaikuttaa koko lähipiiriin, erityisesti puolisoon ja lapsiin.

Poliisin lisääntyneet kotihälytykset ja suomalaisten alkoholinkäytön lisääntyminen ovat vakavia hälytysmerkkejä. Ensi- ja turvakotien liitossa apua hakevien määrät ovat moninkertaistuneet ja chattien aukioloaikoja on lisätty 80 tunnilla. Apua haetaan kaikkiin perheen ongelmiin. Väkivaltaan liittyvä avun hakeminen on lisääntynyt avopalveluissa 44 prosentilla.

Eropalveluihin yhteyttä ottavien määrä on kasvanut peräti 60 prosentilla maalis-huhtikuussa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Osassa on taustalla päihteiden käyttö. Moni apua hakeva on huolestunut perheenjäsenen juomisesta. Päihteiden käytön lisääntyminen voi kärjistyä esimerkiksi väkivaltana, lasten hoidon laiminlyöntinä tai muina vakavina ongelmina.

– Laskua tullaan maksamaan sekä akuuttien tapahtumien että neljän seinän sisällä hitaammin etenevien ongelmien takia vauva- ja lapsiperheissä vuosia. Mitä pidemmälle tilanne etenee, sitä monimutkaisempia lapsiperheiden ongelmat ovat – ja sitä kalliimmiksi niiden ratkominen käy, Ensi- ja turvakotien liitosta kerrotaan.