Tutkimus: Suomalaisyritykset kärsineet merkittävästi COVID-19 -tilanteesta

Ohhoh! · Terhi Piiroinen

Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun tekemän kyselytutkimuksen perusteella ainoastaan neljä prosenttia suomalaisyrityksistä kokee tilanteensa parantuneen koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan vuoksi. Sen sijaan 66 prosenttia yrityksistä on kertonut toimintansa kärsineen.

Kysely toteutettiin viiden viikon aikana maalis-huhtikuussa. Tutkimukseen osallistui 135 yrittäjää, joista valtaosa, 90 prosenttia oli pieniä alle 10 hengen yrityksiä. Kyselytutkimuksen perusteella moni yritys kärsii merkittävästi koronan aiheuttamista poikkeustoimista sekä maailman markkinoiden lamaantumisesta ja tilanne on vaikea.

Tilanteesta on ollut myös hyötyä. Yrittäjät ovat ottaneet härkää sarvista ja ryhtyneet jalostamaan toimintaansa. He ovat perustaneet verkkokauppoja, siirtäneet palavereita nettiin ja lisänneet verkossa tapahtuvaa mainontaa. Muutokset on tehty uurikin koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vaikutuksesta.

Yritykset ovat olleet myös positiivisesti yllättyneitä siitä, että digitaalinen loikka on syntynyt helpommin kuin he kuvittelivat. Ainoastaan 14 prosenttia kertoo digiloikan olleen ennakoitua vaikeampaa.

– Kaikista haastavimmaksi yritykset kokevat tällä hetkellä kassavirran sekä epävarmuuden tulevasta. Arvioidessaan liikekumppaneissa tapahtuneita muutoksia, yritykset kokivat, että liikekumppanit olivat lisänneet markkinointia verkossa ja ottaneet käyttöönsä etäkokoukset. Useat eivät kuitenkaan olleet vastausten mukaan huomanneet minkäänlaista muutosta liikekumppaneiden toiminnassa, kertoo tutkija Tero Tuovinen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.