Suomalaiset haluavat nyt muuttaa maalle – lähikauppa ja koulu tärkeimmät palvelut

Koti & Asuminen Lifestyle · Terhi Piiroinen

Arctic Smart Village Oy:n teettämän tutkimuksen mukaan suomalaiset haluavat muuttaa takaisin maalle. Koronaviruspandemian aiheuttama etätyön yleistyminen ja digiloikka voivat osaltaan auttaa haaveiden toteuttamisessa. Lähikauppa ja peruskoulu ovat tärkeimpien palveluiden listassa.

Kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista on harkinnut maalle muuttamista. Suurinta kiinnostus oli 35–44-vuotiaissa ja 40.000–80.000 euroa vuodessa ansaitsevissa ryhmissä. Kyselyssä selvisi myös, että asuinpaikan ei tarvitse sijaita lähellä isoja kaupunkeja. Rauhallisuus, luonnonläheisyys ja turvallisuus olivat selvästi yleisimmät asiat, jota ihmiset kaipaavat asuinpaikalta.

Ruokakaupan pitäisi sijaita alle viiden kilometrin päässä kotoa. Myös kirjasto ja peruskoulu miellettiin tärkeiksi. Lukion, ravintolan, kulttuuripalveluiden, vaatekauppojen tai kampaamopalveluiden läheistä sijaintia ei pidetty tärkeänä. Samassa kyselyssä selvisi, että 13 prosenttia oli alkanut harkitsemaan maalle muuttamista koronavirusepidemian vuoksi.

Suurin este on työ, mikä sitoo ihmiset kaupunkeihin. Kyläkaupat ja koulut voisivat tulla takaisin, jos ihmiset pystyisivät tekemään työtä pysyvästi etänä ja pystyisivät siten muuttamaan maalle. Tämä voisi lisätä paikallisten tuotteiden ja palveluiden myymistä sekä auttaa lasten hyvinvointia yksilöllisemmän opetuksen ja pienryhmissä toimimisen avulla.

Lisäksi maalle tulisi rakentaa kaupungista saapuville perheille sopivia asuntoja. Tutkimuksen toteutti Metropolia ammattikorkeakoulu osana HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -hanketta.