THL: Koronavirusta löydetty Helsingin ja Turun jätevesistä

Ohhoh! · Terhi Piiroinen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ryhtyi testaamaan suomalaisten jätevesiä koronavirukselta. Jätevesinäytteiden perusteella koronavirusta esiintyy Helsingissä ja Turussa. Sen sijaan Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa kerätyistä näytteistä ei ole löytynyt viitteitä viruksesta

Näytekeräys aloitettiin huhtikuussa kaikkiaan 28 jätevedenpuhdistamolla. Tutkimusmenetelmässä pystytään määrittämään koronaviruksen geeniperimä, eli RNA. Tulokset perustuvat 24.–25. toukokuuta 24 tunnin aikana otettuihin kokoomanäytteisiin.

Koronaviruksen RNA:ta löydettiin etenkin Helsingin Viikinmäen jätevesinäytteestä. Turun Kakolanmäen puhdistamolle tulevassa jätevedessä havaittiin pieni määrä viruksen RNA:ta. Jätevesitutkimuksen odotetaan antavan lisätietoa koronavirusepidemian laajuudesta ja etenemisestä. Nyt saadut tulokset osoittavat, että seurantaa voidaan hyödyntää osana epidemian mahdolliseen toiseen aaltoon varautumista.