Jyväskylän yliopiston tutkimus: Neuroottiset naiset liikkuvat vähemmän

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tekemän tutkimuksen mukaan ihmisen persoonallisuuden piirteet vaikuttavat henkilön fyysiseen aktiivisuuteen.

– Persoonallisuuden piirteet kuvastavat yksilölle tyypillistä tapaa käyttäytyä, ajatella ja tuntea. Tutkimuksessa keskityttiin kahteen piirteeseen eli ulospäinsuuntautuneisuuteen ja neuroottisuuteen. Korkeita pistemääriä ulospäinsuuntautuneisuudessa saavia henkilöitä luonnehditaan seurallisiksi, puheliaiksi ja aktiivisiksi. Korkeat pistemäärät neuroottisuudessa taas kuvastavat taipumusta kokea kielteisiä tunteita, kuten ahdistusta ja epävarmuutta, tutkimuksessa kerrotaan.

Tutkimuksen mukaan neuroottiset naiset liikkuivat vähemmän kuin ulospäinsuuntautuneet naiset. Tämä ilmeni myös aktiivisuutta mitanneesta liikemittarista. Neuroottiset naiset tosin luulivat liikkuvan vieläkin vähemmän, mitä mittari näytti.

– Neuroottisuus kuvastaa ihmisen taipumusta kielteisiin tuntemuksiin. Sen lisäksi, että tällainen taipumus liittyy vähäisempään halukkuuteen harrastaa liikuntaa, se näkyy myös oman liikuntakäyttäytymisen aliarvioimisena. Tietoa persoonallisuuden roolista liikunnan harrastamisessa voidaan hyödyntää esimerkiksi kartoitettaessa vähäiseen liikuntamäärään taipuvaisia riskiryhmiä ja yleisemminkin liikunnan edistämistyössä.