Suomalaiset nuoret eivät nuku tarpeeksi – unirytmi kärsii liiallisesta ruutuajasta

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Koulujen alkaminen on pakottanut nuoret muuttamaan unirytmiään. Monet nuoret saattavat edelleen valvoa kesäloman tyyliin, vaikka aamulla pitäisi herätä aikaisemmin arjen askareisiin. Säännöllinen arkirytmi auttaa paremman elämänlaadun saavuttamisessa.

Riittävä uni vaikuttaa nuorten hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti, ja se on tärkeää on tärkeää oppimisen, keskittymisen ja muistamisen kannalta. Osa nuorista opettelee oikeanlaista unirytmiä viranomaisten kanssa Punaisen Ristin Nuorten turvatalolla. Tarkoituksena on kiinnittää huomiota oikeanlaiseen unirytmitykseen ja saavuttaa sitten tasapainoisuutta elämään.

– Nuorten yöunien pituus on lyhentynyt viime vuosina. Punaisen Ristin Nuorten turvataloilla opetellaan yhdessä nuoren kanssa koulunkäyntiä tukevaa unirytmiä. Nuorten turvataloilla näemme, miten sekaisin mennyt päivärytmi voi tuottaa nuorelle lisää stressiä ja ahdistusta sekä sysätä nuoren opintojen, työelämän ja muiden arjen tärkeiden toimintojen ulkopuolelle. Nuoren unen saannin vähäisyys voi vaikuttaa merkittävästi myös sosiaalisiin suhteisiin, toteaa Punaisen Ristin Nuorten turvatalotoiminnan johtaja Leena Suurpää.

Nuoret eivät nuku tarpeeksi, jos he eivät saa esimerkiksi käännettyä lomarytmiä takaisin arkeen. Osa unirytmitykseen hakeutuvista nuorista viettää yönsä pelaten tai muuten ruutuajan parissa. Toisinaan taustalla on mielenterveyshäiriöitä.

– Unirytmitys alkaa tutustumiskäynnillä turvatalolla, jossa aloitetaan tutustuminen nuoreen ja hänen tilanteeseensa. Harvoin nuoret tulevat riemusta kiljuen unirytmitykseen, ja työskentely aloitetaankin usein nuoren motivoinnilla. Samalla voidaan asettaa yhteisiä tavoitteita unirytmitykselle, Rantakärkkä sanoo.

Nuorten turvatalojen unirytmitykseen kuuluu yöpymistä arkisin turvatalolla, tapaamisia työntekijän kanssa sekä yksin että yhdessä perheen kanssa, syömistä, koulutehtäviä ja hengailua. Tukea päivärytmin löytämiseen saa turvataloilta sekä kasvotusten että etäyhteyksien kautta.Se, millaista unirytmitys on, riippuu paljon nuoresta itsestään.