Oulussa selvitetään internetin yhteyttä nuorten aikuisten hyvinvointiin

Digi Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Sosiaalisen median vaikutuksia nuorten aikuisten hyvinvointiin ei ole juurikaan tutkittu Suomessa. Nyt Oulun yliopisto aikoo selvittää, kuinka internet ja sosiaalinen media vaikuttaa 18–35-vuotiaiden nuorten elämään. Etenkin sosiaalisen median negatiivisista vaikutuksista on puhuttu paljon viime aikoina.

Sosiaalisen median suosio kasvaa tasaisesti eri ikäryhmissä. Arkikielessä somen käytön kielteisistä vaikutuksista ja someriippuvuudesta puhutaan usein kevyesti, jopa vitsaillen. Vaikka somen käytöllä on paljon myönteisiä vaikutuksia, siihen liittyy myös ongelmallisia piirteitä ja ääritapauksissa jopa riippuvuusoireita.

– Some kulkee älypuhelimen mukana kaikkialle ja vie huomaamatta paljon aikaa. Tämä saattaa heijastua kielteisesti esimerkiksi arjenhallintaan ja sosiaalisiin suhteisiin. Nuorten sosiaalisen median käytöstä tarvitaan lisää tietoa, jotta voimme kehittää tukea niille, joiden arkeen se tuottaa liiallisia haittoja, PsM Terhi Mustonen Sosped-säätiöstä toteaa.

Liiallinen uppoutuminen somemaailmaan voi vaikuttaa kielteisesti ajanhallintaan ja minäkuvaan sekä lisätä ahdistus- ja masennusoireita. Toisaalta some on kiinteä osa nuorten aikuisten arkea, ja sen käyttöä saatetaan jopa edellyttää töissä ja kaverisuhteissa. Voit osallistua tutkimukseen tästä.

– Odotamme tutkimustulosten paljastavan yhteyksiä somen käytön määrän ja laadun sekä hyvinvoinnin eri osa-alueiden välillä. Tulokset antavat meille tietoa erityisesti siitä, kuinka moni vastaajista kokee aidosti haittoja internetin tai sosiaalisen median käytöstä. Tämänkaltainen tieto on ensisijaisen tärkeää, jotta tiedämme minkälaista tukea ja tietoa on tarve kehittää, tutkija Niko Männikkö Oulun yliopistosta sanoo.