Helsingin yliopiston tutkimus: Työuupumuksessa ja Alzheimerin taudissa yhtäläisyyksiä

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Ihminen voi sairastua muita herkemmin työuupumukseen, mikäli hänen geeneissään on molekyyligeneettisiä riskitekijöitä. Toisin sanoen ihmisten välillä on eroja siinä, kuinka herkästi he sairastuvat pitkittyneen stressin ja kuormittavan työn vuoksi. Kolmasosa eroista selittyy perimän tekijöillä.

Helsingin yliopiston tuoreessa väitöstutkimuksessa on tunnistettu ensimmäistä kertaa työuupumusalttiuteen vaikuttavilla geeneillä olevan yhteyttä myös dementiaan ja Alzheimerin tautiin. Yhteisten riskigeenien tunnistaminen työuupumukselle ja Alzheimerin taudille tukee ajatusta näiden yhteydestä, mutta niiden aikajärjestystä se ei kerro.

– On mahdollista, että työuupumus on riskitekijä Alzheimerin taudille. Tai vaihtoehtoisesti varhaiset aivojen Alzheimer-muutokset aiheuttaisivat uupumusta työssä. Näiden geenivariaatioiden vaikutus uupumusalttiuteen on yksilötasolla kuitenkin pieni, huomauttaa Sulkava. Perimän variaatiot eivät selitä yksittäisen ihmisen uupumusta, väitöstutkimuksen tehnyt lääketieteen lisensiaatti Sonja Sulkava kuvailee.