Tutkimus: Lapsen välit eskariopeen vaikuttavat opiskeluintoon

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Itä-Suomen yliopistojen ja New York University of Abu Dhabin tekemän tutkimuksen mukaan lapsen oppimishalu määräytyy ja muodostuu jo varhaisessa vaiheessa. Tutkimuksen mukaan esikoulun opettajan ja lapsen vuorovaikutus vaikuttaa lapsen kiinnostusta lukemista ja matematiikkaa kohtaan.

Jos esiopettajan ja lapsen välinen vuorovaikutus on konfliktien sävyttämää, voi sillä olla kauaskantoisiakin seurauksia lapsen koulutaitojen ja motivaation kehityksen kannalta. Esiopetusvuosi on lapsen kehitykselle tärkeä usealla tavalla. Esiopetuksen tavoitteena on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä.

Vuoden aikana kehittyvätkin monenlaiset valmiudet niin akateemisten taitojen kuin työskentelytaitojen ja motivaation näkökulmasta. Näillä valmiuksilla on havaittu olevan tärkeä merkitys myöhempien koulutaitojen kehityksen kannalta.

– Koska esiopetusvuosi on merkityksellinen onnistuneen kouluun siirtymisen kannalta, on tärkeää ymmärtää lapsen kehitystä tukevia tekijöitä esiopetuksessa. Myönteinen vuorovaikutus opettajan ja lapsen välillä on useissa tutkimuksissa havaittu tärkeäksi tekijäksi esimerkiksi lapsen akateemisten taitojen ja motivaation sekä sosioemotionaalisen kehityksen kannalta, kertoo professori Jaana Viljaranta Itä-Suomen yliopistosta.