Uudenlainen tapa testata koronavirusta – näyte kurlataan kurkusta

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Suomen suurin terveyspalveluyritys Terveystalo testaa, saadaanko kurlaamalla annetusta koronavirusnäytteestä yhtä luotettavasti tulos kuin nenänielusta. Kurlausnäyte tutkitaan laboratoriossa PCR-menetelmällä ja sen toimivuutta arvioidaan vertaamalla kurlausnäytteestä saatua tulosta tavanomaisella tavalla nenänielusta otetusta näytteestä saatuun koronatestin tulokseen.

– Näytteenottotapana kurlaaminen olisi nenänielu-näytettä huomattavasti miellyttävämpi ja yksinkertaisempi tapa, mutta haluamme ensin varmistua sen toimivuudesta ja luotettavuudesta, kertoo Terveystalon laboratoriodiagnostiikasta vastaava johtaja Piia Aarnisalo.

Kurlausnäytteen testaukseen haetaan noin 2.000 osallistujaa, jotta analysoitava aineisto on riittävän suuri menetelmän luotettavuuden arviointiin. Kurlausnäytetestiin voivat halutessaan osallistua Terveystalon Kampin, Jyväskylän ja Turun Pulssin koronavirustestiin saapuvat aikuiset. Jokainen näyte auttaa taistelussa koronavirusta vastaan. Aarnisalo arvioi, että Terveystalolla menee muutama viikko aikaa riittävän aineiston keräämiseen.

– Kurlausnäyte on vasta testausvaiheessa oleva näytteenottotapa, minkä vuoksi sen tulosta ei lähetetä näytteenantajalle. Toimitamme testiin osallistujille nenänielu-näytteen tuloksen normaalisti vuorokauden sisällä näytteenotosta ja pääkaupunkiseudulla aina saman päivän aikana. Vasta kun koossa on tarpeeksi sekä positiivisia että negatiivisia näytteitä ja tiedossamme koko aineiston tulokset, voimme tehdä päätöksen menetelmän käyttöönotosta, Aarnisalo sanoo.