Tutkimus: Puutteellinen ajoterveys aiheuttaa yli puolet kuolinkolareista Suomessa

Ohhoh! · Terhi Piiroinen

Sairaskohtaukset, päihteet ja mielenterveydelliset ongelmat ovat suurimpana syynä suomalaisten kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa. Vuosina 2014–2018 kuljettajan ajoterveyden puutteet vaikuttivat yli puoleen kuolinkolareista. Riskialttius on ollut yleensä tiedossa jo pitkään.

Juuri julkaistun Onnettomuustietoinstituutin OTI-ajoterveysraportin mukaan vuosina 2014–2018 tapahtui 493 kuljettajan ajoterveysongelmiin liittynyttä kuolemaan johtanutta moottoriajoneuvo-onnettomuutta. Onnettomuuksissa menehtyi yhteensä 560 henkilöä. Luku vastaa 54 prosenttia, eli yli puolta kaikista ajanjakson kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvo-onnettomuuksista. Kaikkiaan kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui 907 kappaletta.

– Yleinen käsitys on, että terveysongelmista johtuvien liikenneonnettomuuksien ehkäiseminen on lähes mahdotonta, koska sairaskohtaukset iskevät äkillisesti. Onnettomuustutkinnassa on kuitenkin selvinnyt, että myös äkillisissä, sairaskohtauksen aiheuttamissa onnettomuuksissa kuljettajien sairaus on yleensä ollut tiedossa ja hoidettavana jo pitkään. Ajoterveyden arviointia ja valvontaa on kehitetty viime vuosina, ja tätä onkin syytä jatkaa terveysongelmista johtuvien onnettomuuksien yleisyyden vuoksi, teknologiapäällikkö Tapio Koisaari huomauttaa.

Päihde- ja mielenterveysongelmat korostuvat nuoremmilla kuljettajilla, mutta ongelma koskettaa kaikkia ikäryhmiä. Keskikaiteiden asentamisella voidaan ehkäistä törmäyksiä erityisesti teillä, joilla ajetaan suurella nopeudella. Ajoneuvokannan uudistamisen tukeminen tekisi uudenlaisista kuljettajaa auttavista turvajärjestelmistä yleisempiä. Tällaisia turvajärjestelmiä ovat esimerkiksi ajonvakautus- ja törmäyksenestojärjestelmät.

Parannusehdotuksia kuljettajien terveysongelmista johtuvien onnettomuuksien estämiseksi:– Liikennelääkärijärjestelmän kehittäminen– Alkolukko toistuvasti rattijuopumuksesta kiinnijääneille kuljettajille– Kuljettajaa avustavien aktiivisten turvalaitteiden yleistymisen tukeminen ajoneuvokantaa uudistamalla (esimerkiksi ajonvakautus ja törmäyksiä estävät automaattijärjestelmät)– Keskikaiteet estämään törmäyksiä– Kuljettajien terveysriskeistä tiedottaminen