Tutkimus: Kaverit ovat tärkeänä tekijänä nuorten liikunnallisuudessa

Fitness Lifestyle · Terhi Piiroinen

Jyväskylän yliopistossa on toteutettu tutkimus, jonka mukaan kaveripiirillä ja sosiaalisella asemalla on suuri merkitys nuoren liikuntatottumuksissa. Mitä enemmän nuorella on liikkuvia kavereita ja kannustimia, sitä enemmän hän myös itse ohjautuu liikunnan pariin.

– Nuorten kokemus omasta sosiaalisesta asemastaan koulussa on yhteydessä nuorten liikkumiseen sekä koulussa että vapaa-ajalla. Sosiaalisen hierarkian tikapuilla itsensä korkealle sijoittavat yläkoululaiset liikkuivat enemmän ja reippaammin vapaa-ajallaan verrattuna nuoriin, joiden kokemus omasta sosiaalisesta asemastaan oli matala. Koulupäivän aikana sosiaalisen asemansa matalaksi kokevat nuoret liikkuivat välituntisin vähemmän ja olivat koulupäivän aikana enemmän paikallaan, tutkija Katja Rajala Likesistä kertoo.

Rajalan mukaan koulun tilat ovat nuorille merkittäviä päivittäisiä liikkumisympäristöjä, jotka eivät käytännössä kuitenkaan ole kaikkien nuorten käytettävissä koulupäivän aikana. Kavereiden kanssa tekemisen myötä näistä koulun tiloista muodostuu siis eri nuorille hyvin erilaisia liikkumisympäristöjä. Tutkimuksen havaintojen mukaan yhtenä koulun tilojen käyttöä rajoittavana tekijänä voi olla matalaksi koettu sosiaalinen asema koulussa. Hän suosittelee nuorten liikkumisen lisäämiseksi nuorten vertaistoimintaa ja koulun henkilökunnan suurempaa aktiivisuutta.