Kuopion yliopistollinen sairaala hakee sukusolujen luovuttajia – auttaa lapsettomia

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Suomessa noin viidennes kaikista hedelmöityshoidoista tehdään luovutetuilla sukusoluilla. Vuoteen 2019 saakka lähes kaikki lahjasukusoluhoidot tehtiin yksityisessä terveydenhuollossa. Jatkossa lahjasukusoluja käytetään myös julkisella sektorilla yliopistosairaaloissa, joista osa on jo aloittanut toiminnan.

Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) aloittaa nyt hedelmöityshoidot luovutetuilla munasoluilla ja siittiöillä. Munasoluja voi luovuttaa 22–35-vuotias nainen ja siittiöitä 20–45-vuotias mies. Luovuttajan tulee olla terve eikä hänellä itsellään tai lähisukulaisella saa olla vakavia perinnöllisiä sairauksia.

Munasolujen ja siittiöiden lisäksi KYS ottaa vastaan myös alkioita pariskunnilta, jotka ovat olleet aiemmin hedelmöityshoidoissa. KYSin sukusolupankkiin luovutetut solut menevät KYSissä lahjasukusoluhoitoa saaville potilaille, joita voi olla myös KYSin alueen ulkopuolelta. Lahjasukusoluhoidoilla voidaan auttaa lapsen saamisessa niitä pariskuntia, joilla ei ole omia sukusoluja tai ne ovat vaurioituneet esimerkiksi aiemman syöpähoidon vuoksi.

Luovutetuilla soluilla hoidetaan myös pariskuntia, joiden omien sukusolujen käyttö ei ole syntyvälle lapselle turvallista esimerkiksi perinnöllisen sairauden takia. Myös naisparit ja yksin lasta toivovat naiset tarvitsevat luovutettuja siittiöitä tullakseen raskaaksi. Saman luovuttajan sukusoluilla voidaan yrittää saada lapsia korkeintaan viiteen eri perheeseen.

Lisätietoja KYS:n nettisivuilla.