KKV ei vielä suosittele siirtymistä pelimonopolista lisenssijärjestelmään

Viihdeuutiset · Stara.fi

Kilpailu- ja kuluttajavirasto kertoi tänään Veikkauksen pelimonopolia koskevasta rahapeliselvityksestään. Sen mukaan Veikkaus ei ole ehkäissyt peliongelmia riittävästi, vaikka kansallisen pelimonopolin perusteena on nimenomaan ongelmapelaamisen ehkäiseminen. Virasto katso myös, että rahapelaamisen tuotot tulisi siirtää valtion budjettiin, jolloin järjestöjen rahoitus ei riippuisi rahapelaamisen tukemisesta.

Monissa muissa maissa, esimerkiksi Ruotsissa, on luovuttu kansallisesta pelimonopolista ja siirrytty lisenssijärjestelmään. Siinä kotimaiset ja ulkomaiset peliyhtiöt otetaan tiukkaan valvontaan ja peliongelmaisille on saatavilla merkittävästi monopolia monipuolisempia ja tehokkaampia keinoja ehkäistä haitallista pelaamista. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan Suomessa ei olla vielä ottamassa tällaista kehitysaskelta.

– Nyt halutaan ottaa yksi askel kerrallaan ja ikään kuin ensimmäinen askel viraston mukaan on, että tämä nykyinen järjestelmä täytyy saada ensin kuntoon ja toimimaan. Katsotaan ensin ne opit ja kokemukset, joita saadaan hyvin toimivasta monopolijärjestelmästä. Vasta sen jälkeen on järkevää ruveta miettimään jatkotoimenpiteitä. Katsotaan rauhallisesti, että mihin nämä toimenpiteet ensin johtavat, Staralle kerrottiin virastosta.

Virasto ehdottaa rahapelipoliittisen ohjausjärjestelmän rakentamista sykliseksi, jolloin valittujen toimenpiteiden vaikutuksia seurataan ja tehokkaita keinoja etsitään aktiivisesti kokeillen. Tässä yhteydessä tärkeää olisi saada Veikkauksen laaja pelidata tutkimusyhteisön käyttöön tietosuoja huomioiden, jotta haittojen ja hyötyjen kehitystä voidaan arvioida ja toimenpiteitä säätää tarvittaessa.

– Syklistä suunnittelua tarvitaan, koska teknologisen kehityksen ja globalisaation vuoksi rahapelaamisesta koituvien hyötyjen ja haittojen yhdistelmät muuttuvat. Lisäksi yhteiskunnallinen tahtotila siitä, kuinka paljon rahapelihaittoja ollaan valmiita sietämään, muuttuu, viraston vaikutusarviointiyksikön ekonomisti Lasse Pöyry kertoo.

Lisenssijärjestelmän tehokkaiden peliongelmien ehkäisykeinojen sijaan viraston mukaan Suomessa tulisi ensin kokeilla miten monopolissa voidaan ehkäistä peliongelmia nykyistä tehokkaammin. Suomessa on maailman kattavin rahapelimonopoli, mutta samaan aikaan Suomessa hävitään rahaa pelaajaa kohti neljänneksi eniten koko maailmassa. Jo yksin tilastojen mukaan pelimonopolin peruste ei ole siis toteutunut. Myös kilpailu- ja kuluttajavirasto vahvisti, että Veikkauksen nykyinen toiminta ei ehkä täytä Euroopan unionin monopolille asettamia ehtoja.

– Jos rahapelimonopoli ei pyri aktiivisesti vähentämään haittoja, monopolijärjestelmä ei täytä lain tarkoitusta eikä oikeutusperustetta. Tämä ristiriita on vaikeuttanut yhteiskunnallista keskustelua Veikkauksen vastuullisuudesta, tutkimusprofessori Mika Maliranta kertoi.