Lohjalla sijaitseva lastenkoti kiinni – toiminnassa vakavia puutteita

Ohhoh! · Terhi Piiroinen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Perhekoti Maailman Lapset Oy:n keskeyttämään Lohjalla sijaitsevan Lastenkoti Aurinkoisen toiminnan. Laitoksen toiminnassa on havaittu useita vakavia puutteita.

Aluehallintovirasto on saanut puolen vuoden aikana yhteensä kahdeksan epäkohtailmoitusta yksikön toiminnasta. Laitokseen on tehty kolme ennalta ilmoittamatonta tarkastuskäyntiä. Siellä ei ole ollut riittävästi lastensuojelulain mukaista henkilökuntaa eikä henkilöstön koulutustaso ole ollut riittävä.

– Lastensuojelulain mukaisten rajoitustoimenpiteiden käyttämisessä sekä kasvatuskäytännöissä on ollut puutteita ja asiakasturvallisuus on vaarantunut. Palvelujen tuottaja on laiminlyönyt toistamiseen velvollisuutensa järjestää palvelu lastensuojelulain ja yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain edellyttämällä tavalla, Aluehallintovirastosta kerrotaan.

Lastenkoti ei ole korjannut toimintaa saamansa ohjauksen perusteella niin, että aluehallintovirasto olisi voinut todeta toimintaedellytysten täyttyvän. Toiminnan korjaaminen säännösten mukaiseksi vaatii palvelujen tuottajalta niin suuria toimenpiteitä, ettei se ole mahdollista ilman toiminnan keskeyttämistä. Toimintayksikössä ei ole tällä hetkellä lapsia.