Kyselytulos: Liian pieni palkka ja stressi kuormittavat eniten työelämässä

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Kulunut vuosi on muokannut monen työrutiinit uudenlaiseksi. Tämä on voinut näkyä uupumuksena tai toisaalta vapaa-ajan lisääntymisenä. Suomalaisilta kysyttiin tammikuussa oman työn pahimmista ongelmista.

Eniten tyytymättömyyttä aiheuttaa palkan vastaamattomuus työn vaativuuteen nähden, ja esille nousivat myös arvostuksen puute ja huono johtaminen. Lisäksi työn henkinen kuormittavuus tunnistettiin ongelmaksi. Työelämän ulkopuolella olevat näkevät suurimpana ongelmana työelämän kuormittavuuden ja stressin.

LähiTapiola teetti Arjen Katsaus -tutkimuksen 15.–21. tammikuuta ja siihen vastasi 1.027 henkilöä. Vastausten perusteella työn kuormittavuus henkisesti ja liian pieni palkka työmäärään nähden rasittavat sekä työelämässä että sen ulkopuolella olevia. Muita vastauksia oli muun muassa arvostuksen puute, huono johtaminen, huonot etenemismahdollisuudet ja se, että työtä on liikaa.