Suomalainen selvitys: Tieliikenteestä ja naapureista eniten häiritsevää ympäristömelua

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tutkinut, kuinka ympäristömelu vaikuttaa suomalaisten arkeen. Yleisimmin ihmisten unta ja oleskelua häiritsevät tieliikenteen ja lähinaapureiden aiheuttama melu.

THL:n tekemän selvityksen mukaan hyvin häiritsevänä tieliikennemelun koki arjessaan 4,8 prosenttia ja lähinaapureiden melun 4,5 prosenttia vastaajista. Melun kokeminen häiritseväksi on hyvin yksilöllistä. Muita tutkimuksessa mukana olleita ympäristömelun lähteitä olivat rautatie-, raitiovaunu- ja lentoliikenne, teollisuus ja satamat sekä lähinaapureiden lisäksi muu naapurusto.

– Tieliikennemelun haitat on yhteiskunnassa vähitellen tiedostettu. Vastedes myös naapuruston aiheuttaman melun haitat on syytä huomioida yhtenä tärkeänä ympäristömelun lähteenä”, sanoo THL:n erikoistutkija Anu Turunen.