Ilouutisia diabeetikoille: Liikunta pienentää sairausten ja ennenaikaisen kuoleman riskiä

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Helsingin yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan intensiivinen liikunta voi ehkäistä tai hidastaa liitännäissairauksien puhkeamista tyypin 1 diabetesta sairastavilla. Tyypin 1 diabetekseen liittyy vakavia liitännäissairauksia, jotka lisäävät sairastavuutta ja heikentävät elämänlaatua. Näitä ovat muun muassa munuaistauti, sydän- ja verisuonisairaudet, hermostosairaus eli neuropatia ja silmän verkkokalvosairaus eli retinopatia.

Liikunnan hyödyt tyypin 2 diabeteksen hoidossa ovat hyvin tiedossa. Sen sijaan liikunnan vaikutuksesta tyypin 1 diabeteksessa on toistaiseksi ollut hyvin niukasti tutkimusnäyttöä. Lääketieteen lisensiaatti Heidi Tikkanen-Dolenc on väitöstutkimuksessaan selvittänyt liikunnan määrän, intensiteetin ja keskimääräisen keston vaikutuksia tyypin 1 diabeteksen liitännäissairauksien ja ennenaikaisen kuoleman ehkäisemiseen. Tutkimukseen osallistui 5.000 tyypin 1 diabetesta sairastavaa henkilöä.

– Tyypin 1 diabeteksen lisääntynyt kuolleisuus liittyy nimenomaan diabeettiseen munuaistautiin. Väitöstutkimus osoittaa, että erityisesti liikunnan korkeampi intensiteetti on yhteydessä vähäisempään munuaistaudin puhkeamiseen ja hitaampaan etenemiseen tyypin 1 diabeteksessa. Lisäksi liikunta oli yhteydessä pienempään kuolemanriskiin tässä potilasryhmässä, Tikkanen kertoo.