Ensihoitajat kohtaavat yhä enemmän väkivaltaa – uhkaava käytös lähes jokapäiväistä

Ohhoh! · Terhi Piiroinen

Suomen pelastusalan ammattilaisten liitto on huolissaan ensihoidon työturvallisuudesta. Järjestötahon mukaan hallitukselta vaaditaan pikaisesti konkreettisia toimia, jotta auttamisen ja pelastamisen ammattilaiset voivat ehdä elintärkeää työtään turvallisesti. Väkivalta ja sen uhka vaarantaa myös potilasturvallisuuden.

Ensihoitoalan väkivalta -kyselyn perusteella lähes kaikki vastaajat olivat kokeneet kerran tai useammin ensihoitotyössä väkivaltaa tai sen uhkaa. Väkivallan kokemukset olivat lisääntyneet kahden vuoden takaisesta. Sanallinen uhkailu ja uhkaava käytös on lähes jokapäiväistä. Väkivaltatilanteet ovat yhä yleisempiä ja ne ovat myös raaistuneet. Noin 40 prosenttia vastaajista on saanut tappouhkauksia. Uhkailussa on ollut toisinaan mukana teräase tai ampuma-ase.

Eniten ensihoitajia turhauttaa se, että rangaistukset työtehtävissä kohdatusta väkivallasta ovat erittäin lieviä. Vastaajista 91 prosenttia toivoi parempaa oikeusturvaa. Järjestöt ehdottavat, että Suomeen perustetaan kansallinen ohjelma ensihoidon työturvallisuuden parantamiseksi, rikoslain rangaistusasteikkoa tiukennetaan ja väkivallan syitä tunnistettaisiin paremmin sekä panostettaisiin sen ennaltaehkäisyyn koko yhteiskunnassa. Kyselyyn vastasi 1.939 ensihoitoalan työntekijää.