ParkkiPate tuomittiin 75 000 euron sakkoihin tietosuojarikkomuksista

Viihdeuutiset · Stara.fi

Tietosuojavaltuutetun toimisto on määrännyt ParkkiPate-yritykselle hallinnollisen seuraamusmaksun tietosuojalainsäädännön vastaisesta henkilötietojen käsittelystä. Rikkomuksissa on ollut kysymys muun muassa rekisteröidyn oikeuksien toteuttamatta jättämisestä, puutteista tietojen säilytysajan rajoittamisessa sekä rekisteröidyn tunnistamiseen liittyvistä käytännöistä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto on saanut useita kanteluja rekisterinpitäjän toiminnasta. Tietosuojavaltuutetun toimistolle kannelleet henkilöt ovat pyytäneet rekisterinpitäjältä muun muassa tietoa siitä, mistä heidän henkilötietonsa oli hankittu ja millä perusteella henkilötietoja käsitellään. Lisäksi hakijat ovat pyytäneet esimerkiksi pääsyä omiin tietoihinsa tai tietojen poistoa.

Rekisterinpitäjä on kieltäytynyt toimittamasta tietoja ennen kuin se on varmistunut pyynnön esittäjän henkilöllisyydestä. Tunnistamista varten rekisterinpitäjä on vaatinut pyyntöjen esittäjiä toimittamaan muun muassa henkilötunnuksensa ja osoitteensa. Rekisterinpitäjän näkemyksen mukaan se ei voinut tunnistaa riittävällä tavalla pelkän nimen ja valvontamaksulle annetun asianumeron perusteella, mistä pysäköinninvalvontamaksusta on kysymys.

Rekisteröidyn tunnistamista varten ei tule kerätä tietoja laajemmin kuin on tarpeen. Jos rekisterinpitäjällä on perusteltua syytä epäillä pyynnön tehneen henkilöllisyyttä, se voi pyytää lisätietoja henkilöllisyyden vahvistamiseksi. Tietojen minimoinnin periaatteen mukaisesti tietoja ei kuitenkaan tule pyytää enempää kuin tunnistamista varten on tarpeen.

Rekisterinpitäjä on säännönmukaisesti vaatinut tietoa henkilötunnuksesta tunnistamista varten kaikilta, jotka ovat halunneet käyttää tietosuojaoikeuksiaan. Rekisterinpitäjällä ei kuitenkaan ole alun perin ollut tiedossaan henkilötunnuksia, joten se ei ole voinut verrata rekisteröidyn ilmoittamaa henkilötunnusta sillä jo hallussaan olevaan tietoon.

Rekisterinpitäjä on toiminut yleisen tietosuoja-asetuksen vastaisesti käsittelemällä säännönmukaisesti henkilötietoja laajemmin kuin olisi tarpeen tunnistamista varten. Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio määräsi yritykselle 75 000 euron suuruisen seuraamusmaksun. Päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen, eivätkä ne ole vielä lainvoimaisia.