Koronapandemian seuraus: Vuodessa 50 000 suomalaista lopetti tupakoinnin

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan miljoonat tupakoijat ovat kertoneet, että koronapandemia on lisännyt halua lopettaa tupakointi. Ilmiö on tapahtunut myös Suomessa ja kyselytilastojen mukaan noin 50.000 suomalaista on tumpannut savukkeen viimeistä kertaa. Lisäksi tupakoinnin lopettamista on yrittänyt 30 prosenttia tupakoitsijoista.

– Aikaisempien tutkimusten perusteella tupakoivien lopettamishalukkuus ja lopettamisyritykset ovat Suomessa yleisiä. Tärkeimmäksi syyksi sanotaan yleensä terveys. Nyt tiedot siitä, kuinka tupakointi huonontaa koronan ennustetta, ovat varmasti vaikuttaneet, joko suoraan tai välillisesti. Lopettamisilmoitusten lisäksi peräti 30 prosenttia tupakoivista sanoo yrittäneensä lopettaa tupakoinnin koronan vuoksi, Suomen ASH ry:n puheenjohtaja, professori Pekka Puska sanoo.

Tutkimuksen mukaan tupakoinnin lopettamishalukkuus on suurta: tupakoivista 57 prosenttia haluaa lopettaa, mikä tarkoittaa noin 260.000 tupakoijaa. Lopettamishalukkuus on hieman yleisempää miesten kuin naisten keskuudessa. Myös nuorimmasta ikäryhmästä, korkeintaan 30-vuotiaista selvä enemmistö on halukas lopettamaan. Vähiten lopettamishalukkuutta on 50–59-vuotiaiden keskuudessa. Koulutusryhmistä innokkaimpia tupakoinnin lopettamiseen ovat perus- tai akateemisen koulutuksen saaneet.

WHO kehottaa kaikkien maiden hallituksia varmistamaan, että kansalaisilla on pääsy helposti saatavilla oleviin tupakoinnin lopettamisen tukipalveluihin, nikotiinikorvaushoitoihin ja muihin työkaluihin, joiden on osoitettu auttavan ihmisiä lopettamaan.