Islannissa kokeiltiin lyhennettyä työviikkoa – Suomessa jo nyt samalla tasolla

Terveys Viihdeuutiset · Tim Isokivi

Islannissa on järjestetty tähän mennessä maailman laajin tutkimus, jossa perehdyttiin lyhennetyn työviikon vaikutuksiin. Tutkijat ovat kuvailleet kokeiluja menestykseksi. Työntekijöiden kerrotaan olleen onnellisempia, terveempiä ja tuotteliaampia. Suomessa työaika jo nyt lähes sama kuin Islannin kokeilussa.

Reykjavikin kaupunginvaltuuston ja Islannin hallituksen vuosina 2015-2019 järjestämään tutkimukseen osallistui yli 2 500 ihmistä, eli noin prosentti Islannin töissäkäyvästä asukasluvusta. He tekivät tavanomaista lyhyempää työviikkoa palkan pysyessä samana. Kokeilussa mukana olleiden työviikko lyheni 40 tunnista 35 tai 36 tuntiin. Suomessa keskimääräinen työviikko on nykyisin 36,2 tuntia, eli sama kuin Islannin kokeilussa.

Tutkimukseen osallistui työntekijöitä lukuisilta eri aloilta, ja mukana oli myös esimerkiksi vuorotyön tekijöitä. Tutkimuksessa tuotanto pysyi joko samana tai se kasvoi, ja työntekijöiden hyvinvointi kohosi merkittävästi. Työntekijät kertoivat tunteneensa stressin ja loppuunpalamisen riskin pienentyneen ja terveytensä sekä työn ja muun elämän tasapainon parantuneen.

Kokeilun positiviisten tulosten myötä työehtoja on neuvoteltu Islannissa uusiksi. Sittemmin jopa 86 prosenttia koko Islannin työvoimasta on siirtynyt lyhennettyyn työviikkoon tai saamassa siihen oikeuden, uutisoi Mashable. Suomessa tilanne on siis jo nyt käytännössä samanlainen kuin Islannissa.