Huolestuttava tutkimustulos: Alle 50-vuotiaiden naisten työkyky heikkeni koronan aikana

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Alle 50-vuotiaat naiset ovat uupuneita koronavirusepidemian vuoksi. Vuoden 2020 lopussa 14 prosenttia 25–49-vuotiaista naisista arvioi olevansa täysin tai osittain työkyvyttömiä. Vastaava osuus oli vuonna 2017 yhdeksän prosenttia.

Etätyö on lisääntynyt ja työmatkaliikunta vähentynyt. Etenkin alle 50-vuotiaat naiset ovat huolissaan oman työsuhteensa jatkumisesta ja taloudellisesta tilanteestaan. Monille heistä on voinut kertyä erityisen paljon arkista taakkaa lasten ja ikääntyneiden lisääntyneestä hoivavastuusta rajoitustoimien aikana.

Sen sijaan yli 50-vuotiailla oma kokemus työkyvystä on säilynyt osapuilleen samana vuodesta 2017 vuoteen 2020. Tulokset perustuvat THL:n FinTerveys-tutkimuksiin vuosina 2017 ja 2020. Maallikon silmin ajateltuna yksi syy työkyvyn heikkenemiseen voi löytyä vanhemmuuden voimavara- ja kuormitustekijöistä, joita ei enää ikääntyneemmillä työntekijöillä ole yhtä paljon kuin alle 50-vuotiailla.