Tiedätkö miten onnettomuuspaikalla toimitaan? Tässä ohjeet

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Liikenneonnettomuuspaikkaa lähestyessä tulee olla aina rauhallinen ja keskittyä omaan ajamiseensa. Oikeanlainen toiminta onnettomuuspaikalla vähentää lisäonnettomuuksien ja vaaratilanteiden riskiä sekä mahdollistaa pelastajille työrauhan. Turhia riskejä aiheuttavat erityisesti kuvaaminen ja keskittymisen herpaantuminen.

Palopäällystöliiton tieliikennepelastamisen toimikunnan puheenjohtaja, sisäministeriön erityisasiantuntija Tommi Luhtaniemi listaa napakat ohjeet turvalliseen toimintaan onnettomuuspaikalla.

Lähestyessäsi onnettomuuspaikkaa pelastustöiden jo alettua:

– Pidä katse edessä olevassa liikenteessä ja keskity ohittamaan onnettomuuspaikka turvallisesti.

– Hiljennä rauhallisesti ajonopeutta jo hyvissä ajoin ennen onnettomuuspaikkaa. Huolehtimalla riittävästä turvavälistä muihin autat välttämään ylimääräiset törmäykset.

– Älä kuvaa onnettomuuspaikalla. Kuvaaminen ja onnettomuuspaikan tarpeeton vilkuilu kasvattaa lisäonnettomuuksien ja vaaratilanteiden riskiä niin autoilijoille kuin pelastushenkilöstöllekin.

-Aja onnettomuuspaikan ohi poliisin tai pelastushenkilöstön ohjaamaa reittiä.

Jos osut onnettomuuspaikalle ensimmäisenä:

– Erityisesti vilkkaalla tiellä onnettomuus havaitaan usein hyvin lähellä onnettomuuspaikkaa tai jopa vasta sen kohdalla.

– Hiljennä ja pysäytä ajoneuvo pientareelle onnettomuuspaikan jälkeen.

– Siirry onnettomuuspaikalle piennarta pitkin.

– Toimi onnettomuuspaikalla kuten aina onnettomuuden kohdalla: soita hätänumeroon 112.

– Tee nopea tilannearvio ja aloita mahdolliset akuutit pelastustoimet.

– Muista aina varmistaa oma turvallisuus.