Koulumatkatuen ehtoihin muutoksia – kannattaa hakea jo nyt

Lifestyle · Terhi Piiroinen

Suomessa voi olla pitkä matka kouluun tai opiskelupaikkaan etenkin isompien kaupunkien ulkopuolella. Nykyisillä polttoainehinnoilla oman auton käyttäminen on kallista ja verotus kurittaa etenkin maaseudun asukkaita. Koulumatkoihin on saatavilla rahallista tukea tiettyjen ehtojen täyttyessä.

Koulumatkatuen ehdot muuttuvat elokuussa. Koulumatkatukea kannattaa hakea hyvissä ajoin, jotta sen voi saada kaikille tarvitsemilleen kuukausille. Opiskelija voi saada koulumatkatukea, jos hän kulkee tukeen oikeuttavan koulumatkan vähintään 10 päivänä kalenterikuukaudessa. Tuki on täysimääräinen, jos matkapäiviä on kalenterikuukauden aikana 15 tai enemmän. Jos matkapäiviä on 10–14, koulumatkatuen määrä on puolet täysimääräisestä tuesta.

Maksuttomaan koulutukseen oikeutettu voi saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan. Muilla kuin maksuttomaan koulutukseen oikeutetuilla matkan täytyy olla vähintään 10 kilometriä, jotta koulumatkatukea voi saada. Koulumatkatukea kannattaa hakea hyvissä ajoin, sillä Kela voi myöntää koulumatkatuen aikaisintaan hakemiskuukautta edeltävän kuukauden alusta alkaen.