Hangon perinnemaisemat kunnostetaan – kiitos kuuluu vapaaehtoisille

Matkailu · Terhi Piiroinen

Hangon perinnemaisemia ja uhanalaisten lajien elinympäristöjä kunnostetaan parhaillaan vapaaehtoisten voimin Hangossa. Metsähallituksen johtamassa RannikkoLIFE-hankkeessa kunnostetaan merkittäviä rannikon ja saariston elinympäristöjä, kuten paahdealueita, rantaniittyjä, lehtoja ja hakamaita.

– Merenrantaniityiltä raivataan katajaa, niitetään ruovikkoa ja poistetaan kurtturuusua. Työt ovat sujuneet ripeästi upeassa maisemassa ja mahtavalla porukalla, sanoo leirin WWF-vetäjä Olli Borg.

Viikon mittaisissa talkoissa noin 20 WWF:n vapaaehtoista. Luonnonsuojelun kannalta Hangon Uddskatanin tärkeimmät luontotyypit ovat avoimia ja puoliavoimia elinympäristöjä, joilla tavataan yli 40 uhanalaista ja silmälläpidettävää lajia. Uddskatanilla on ollut perinteistä laidunnusta ennen toista maailmansotaa vuosisatojen ajan. Alueen laidunnus aloitettiin uudestaan vuonna 2003 ja viimeiset 8 vuotta aluetta on ylläpidetty niittämällä ruovikkoa ja raivaamalla tervaleppien taimia.