Syöpädiagnoosien määrä väheni korona-aikana – asiantuntijat huolestuivat

Terveys · Tim Isokivi

Korona-aikana Suomessa on havahduttu jokseenkin yllättävään ilmiöön. Suomen Syöpärekisterin ennakkoarvion mukaan uusia syöpiä todettiin vuonna 2020 noin 3,6 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Suomen Syöpärekisterissä ilmiötä pidetään huolestuttavana. Sairauden toteaminen varhaisessa vaiheessa on tärkeää hoidon onnistumisen kannalta, sillä viivästynyt diagnoosi voi johtaa pidemmälle edenneisiin kasvaimiin. Syöpien määrän on arvioitu kasvavan Suomessa tasaisesti väestön ikääntyessä.

– Lasku todetuissa uusissa syövissä on huolestuttava. Näyttäisi siltä, ettei huhti-toukokuun 2020 vajausta uusien syöpien määrässä ole saatu loppuvuodesta kurottua, vaikka loppuvuoden uusien syöpien lukumäärä olikin lähempänä vuoden 2019 tasoa, kertoo Suomen Syöpärekisterin tilastojohtaja Janne Pitkäniemi tiedotteessa.

Laskelmat uusista syövistä perustuvat syöpärekisteriin raportoituihin syöpänäytetietoihin. Tiedot tulevat tarkentumaan vuoden 2020 ennakkotilaston ja varsinaisen vuositilaston valmistumisen myötä.