MS-tauti yleistynyt Suomessa – etenkin kahdessa maakunnassa

Terveys · Tim Isokivi

MS-taudin esiintyminen on kasvanut Suomessa viimeisten 50 vuoden aikana. Tämä ilmenee Turun yliopiston tuoreesta väitöstutkimuksesta. Sen mukaan taudin esiintyvyydessä on myös näkyviä alueellisia eroja.

MS-taudin esiintyvyys on erityisen korkea Etelä-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Itä-Suomessa esiintyvyys ja ilmaantuvuus olivat kolmanneksen alhaisimmat. Väitöskirjatutkija ja lääketieteen lisensiaatti Anna-Leena Pirttisalon kertoo tiedotteessa alueellisten erojen liittyvät todennäköisesti väestörakenteen ja ympäristötekijöiden poikkeavuuksiin sekä geneettisiin eroihin.

Yleistymisestä huolimatta MS-tautiin liittyvät sairaalahoitojaksot ja niiden kustannukset vähenivät Suomessa tutkimusjakson aikana vuosina 2004-2014. Samalla aikavälillä lisääntyi uusien ja tehokaampien lääkehoitojen käyttö. Ne ovat saattaneet Pirttisalon mukaan vähentää pahenemisvaiheiden määrää ja vakavuutta, sekä hidastaa taudin etenemistä.

MS-tauti on yleisin nuorten aikuisten liikunta- ja toimintakykyä heikentävä neurologinen sairaus. Suomessa sitä sairastaa noin 9 500 ihmistä. Taudin esiintyvyyden on todettu suurenevan sen mukaan, mitä pohjoisempaan päiväntasaajalta siirrytään.