Helsingin poliisilaitos Elokapinan tapahtumista: ”Mielenosoituksen päättämiseen on ollut lailliset perusteet”

Viihdeuutiset · Terhi Piiroinen

Poliisihallitus pyysi Helsingin poliisilaitokselta selvitystä liittyen poliisin toimintaan Elokapinan mielenosoituksessa 8. lokakuuta 2021. Helsingin poliisilaitos on antanut selvityksen asiasta tänään 19. marraskuuta Poliisihallitukselle. Poliisihallitus pyysi selvitystä kolmeen kysymykseen.

– Poliisihallitukselle annetussa selvityksessä on kerrottu seikkaperäisesti, millä perustein mielenosoitustilanteessa on toimittu ja poliisilaitoksen johto on antanut saatujen selvitysten perusteella asiasta oman jälkikäteisen arvionsa. On muistettava, että operatiivisissa tilanteissa toimitaan aina sen hetkisillä tiedoilla ja ratkaisuja on tehtävä nopeasti, apulaispoliisipäällikkö Heikki Kopperoinen toteaa.

Mielenosoitus alkoi 8. lokakuuta noin kello 10:38 Valtioneuvoston linnalla. Osa mielenosoittajista kahliutui etuoviin metalliketjuin sekä U-muotoisella metallilukolla. Ovien edustalla mielenosoittajat olivat kahliutuneet toisiinsa metalliputkilla. Mielenosoitus päätettiin noin kello 13:37.

– Poliisilaitos katsoo, että saadun selvityksen mukaan mielenosoituksen päättämiseen on ollut lailliset perusteet. Mielenosoittajille annettiin mahdollisuus muuttaa toimintaansa sellaiseksi, joka voitaisiin kokoontumisvapautena turvata.

Poliisipäällikkö Lasse Aapio nostaa esille kolme selvityksestä noussutta asiaa, joita Helsingin poliisilaitoksen tulee kehittää omassa toiminnassaan.

– Meidän on kehitettävä viranomaisten välistä yhteistyötä entisestään, tarkasteltava toimintamalleja ja rajapintoja. Viestinnässä meidän tulee olla entistäkin tarkempia, minkälaisia sanamuotoja käytämme ja missä ja millä tavoin viestimme. Viestinnän tulee olla selkeää, oikea-aikaista ja luotettavaa. Kolmanneksi meidän on jatkossa kiinnitettävä huomiota tutkintatoimien riittävään resursointiin, jotta tutkintatoimet voidaan hoitaa viipymättä, eikä vapaudenmenetys kestä pidempään kuin on välttämätöntä, Aapio toteaa.