Iäkkäiden ihmisten medialukutaitoa on parannettava – kriittisyys on opeteltava

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Nykymaailma on voimakkaasti digitalisoitunut. Useat yhteiskunnalliset palvelut ovat siirtyneet kasvokkaisesta vuorovaikutuksesta ja tavallisista toimistoista erilaisiksi sähköisiksi verkkopalveluiksi ja digitaalisiksi alustoiksi.Toimiminen digitalisoituneessa maailmassa edellyttää meiltä kaikilta monipuolista medialukutaitoa.

Näitä taitoja opetetaan mediakasvatuksen avulla. Tällä hetkellä väestön iäkkäämmällä osalla voi olla puutteelliset medialukutaidot. Medialukutaito on laaja käsite. Se tarkoittaa niitä yksilöllisiä valmiuksia, joiden avulla ihminen pääsee käsiksi ja osaa käyttää digitaalista teknologiaa ja mediaa, ymmärtää ja kriittisesti analysoi mediatekstejä ja -sisältöjä sekä pystyy itse tuottamaan niitä.

Lapin yliopistossa väitöstutkimuksen aiheesta tehnyt Susanna Rivinen ehdottaa, että taidon oppimisen lähtökohtana toimivat ikäihmisen omat tarpeet. Hänen mukaansa ikäihmisten medialukutaitoa tulee lähestyä kokonaisvaltaisesti ja hyödyntäen erilaisia pedagogisia lähestymistapoja. Ohjaajien persoonalla on suuri merkitys, ja siksi toiminnassa tulee hyödyntää pehmeitä ja sosiaalisia taitoja omaavia ohjaajia.

Samanaikaisesti on tärkeää muistaa tukea ikääntyneiden kognitiivisia taitoja ja voimaantumista. Tarjotun tuen tulee olla luonteeltaan systemaattista ja jatkuvaa. Lisäksi Rivinen suosittelee monialaisen yhteistyön lisäämistä.