Neuvola on suomalainen keksintö – täyttää ensi vuonna 100 vuotta

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Ensimmäinen neuvola perustettiin Helsinkiin vuonna 1922. Neuvoloiden ansiosta imeväiskuolleisuus laski ja pikkulasten terveys parani huomattavasti. Neuvolatoiminnan satavuotisjuhlavuotta vietetään koko ensi vuosi erilaisten tempausten ja tilaisuuksien avulla.

– Neuvoloissa terveydenhoitajat tekevät työtä perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja voimavarojen tukemiseksi. Lähtökohtana on perheiden yksilöllinen kohtaaminen, ohjaaminen ja tukeminen. Palvelut ovat kynnyksettömiä ja asiakkaiden arvostamia. Neuvolan keskeisiä tehtäviä ovat perhesuunnitteluneuvonta, raskauden seuranta, lapsen kasvun ja kehityksen seuranta, vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen, koko perheen terveyden ja turvallisuuden edistäminen sekä sairauksien ehkäisy ja oikea-aikaisen varhaisen tuen tarjoaminen sitä tarvitseville, Suomen Terveydenhoitajanliitto kertoo.

Neuvolatyötä tehdään vastaanottojen lisäksi sähköisillä alustoilla ja kotikäynteinä. Neuvolan terveydenhoitajat ovat tehneet kotikäyntejä jo 1920-luvulta lähtien. Varhaisina vuosina neuvolapalvelut perustuivat jopa enemmän koti- kuin vastaanottokäynteihin. Neuvolan terveydenhoitajat tavoittavat lähes kaikki raskaanolevat, lapset ja lapsiperheet, joten heillä on merkittävä rooli väestön terveyden edistämistyössä.