Tutkimus: Kiire sairastuttaa ja saa naiset vaihtamaan työnantajaa

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Kiire, kiire ja kiire. Kun ihminen joutuu taistelemaan työssään kelloa vastaan, on usein työnjälki myös sen mukaista. Ainoastaan hyvällä paineensietokyvyllä varustetut ihmiset toimivat tehokkaasti myös kiireen alla. Joustavuus lisää tutkimusten mukaan tuottavuutta, jolloin ei myöskään pääse syntymään kiirettä.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK selvitti sosiaalialan ja palvelusektorin työntekijöiden kiireen tunnetta ja työpainetta. Tulokset eivät ole kovinkaan mairittelevia. Jatkuva kiireen tunne töissä olisi selätettävissä hyvin yksinkertaisilla muutoksilla. Suurin osa haastatelluista kaipaisi mahdollisuuksia ja resursseja tehdä työnsä paremmin.

Useissa haastattelun vastauksissa korostui kiireen vaikutus työmotivaatioon. Tutkimukseen osallistuneet kokivat, ettei heidän työtään ole ollut mahdollista alun perikään tehdä niin hyvin kuin haluaisi. Tämä johtui työtahdista tai vähäisistä resursseista. Työmotivaation puute taas oli johtanut osalla siihen, että he olivat vaihtaneet työpaikkaa tai harkitsivat sitä.

Edes kaksi keskinkertaista tekijää ei korvaa yhtä hyvää työntekijää. Motivaation lisääminen ja työhön kiinnittäminen on usein yksinkertaisempaa kuin luullaan: luotetaan ja arvostetaan työntekijää, annetaan työntekijöille vaikutusmahdollisuudet tehdä työnsä kunnolla ja tekemiseen riittävät resurssit. Jokaisella on oltava mahdollisuus tulla kuulluksi.

– Tuloksena on lisääntynyt työtyytyväisyys, tuottavuus ja välittäminen, sekä usein myös halu jatkaa työssä ja työpaikassa, SAK:n kehittämispäällikkö Juha Antila kuvailee.