Tutkimus: Vahvojen kipulääkkeiden käyttö yhteydessä työkyvyttömyyteen

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Palkansaajien tutkimuslaitoksen mukaan reseptiopioidien kasvanut käyttö johtaa työllisyyden heikkenemiseen pitkällä aikavälillä Suomessa. Vahvojen kipulääkkeiden käyttö pitkällä aikavälillä korostaa niiden haitallisia terveysvaikutuksia mukaan lukien addiktion syntymistä, joka murentaa kiinnittäytymistä työmarkkinoille.

Opioidien käyttöön liittyy merkittäviä ongelmia etenkin Yhdysvalloissa. Aikaisempi kansainvälinen tutkimus on osoittanut, että opioidien käytössä on suuria eroja eri sosioekonomisten ryhmien välillä. Yhdysvaltalaiset tutkimukset ovat myös osoittaneet, että reseptiopioidien käyttö on yhteydessä heikentyneeseen työllisyyteen. Nyt julkaistussa tutkimuksessa selvitetään, ovatko vaikutukset Suomessa samankaltaisia kuin Yhdysvalloissa, vaikka terveydenhuolto ja sosiaaliturvajärjestelmät ovat erilaisia.

Tutkimuksessa tarkasteltiin reseptiopioidien käytön vaikutuksia erityisesti työllisyyteen. Tutkimuksen mukaan reseptiopioidien kasvanut käyttö johtaa työllisyyden heikkenemiseen pitkällä aikavälillä Suomessa. Lyhyellä aikavälillä reseptiopioidin kasvanut käyttö voi sitä vastoin parantaa mahdollisuuksia työmarkkinoille osallistumiseen. Vahvat kipulääkkeet helpottavat kroonista kipua, joka voi olla merkittävä este työmarkkinoille osallistumiselle.