Koronasta ollut myös hyötyä: Pääkaupunkiseudun ilmanlaatu parani

Matkailu · Terhi Piiroinen

Koronapandemia on vähentänyt pääkaupunkiseudun liikennemääriä. Liikennemäärien väheneminen on puolestaan laskenut pakokaasuja ja niistä peräisin olevien typpidioksidien pitoisuuksia ilmassa.

Vaikka pääkaupunkiseudun ilmansaasteiden pitoisuudet ovat koronapandemian aikana olleet tavanomaista matalampia, ne eivät alita WHO:n uusia tiukempia ilmanlaadun ohjearvoja.

– Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun kannalta ongelmallisimmat ilmansaasteet ovat typpidioksidi, pienhiukkaset, hengitettävät hiukkaset ja otsoni, HSY:n ilmansuojeluyksikön päällikkö Hanna Manninen toteaa.

Helsingin keskustan vilkkaimmilla kaduilla typpidioksidin vuosipitoisuudet olivat jopa kaksin- tai kolminkertaisia ohjearvoon verrattuna. Pakokaasun lisäksi eniten ilmanlaatua kuormittaa katupöly.