Kouluterveyskysely paljasti koronarajoitusten vaikutukset: Joka kolmas lukiolainen uupunut

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Joka toinen vuosi tehdystä kouluterveyskyselystä selviää, että koululaisten ja opiskelijoiden koulu-uupumus on lisääntynyt jonkin verran edelliseen kyselyyn verrattuna. Jämsässä toteutetun kyselyn mukaan lukion ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden osalta muutos on suurin. Heistä lähes joka kolmas kokee koulu-uupumusta, kun vielä edellisessä kyselyssä luku oli alle 11 prosenttia.

Tulokset ovat karuja. Uupumusasteista väsymystä kokee 42 prosenttia nuorista. Samalla lukiolaisten riittämättömyyden tunne on kasvanut 22 prosentista lähes 37 prosenttiin. Uupumuksen tunteet ovat lisääntyneet myös peruskoulun 8. ja 9. luokilla, mutta eivät yhtä paljon kuin lukiolaisilla. Yläkoulun vastaajista lähes 23 prosenttia tuntee koulu-uupumusta, kun kaksi vuotta sitten luku oli 16 prosenttia. Joka kolmas vastaajista kokee koulutyössä uupumusasteista väsymystä ja lähes 28 prosenttia riittämättömyyden tunnetta.

– Lisääntynyt koulu-uupumus johtuu ainakin osittain koronasta. Esimerkiksi lukiossa oli lukuvuonna 2020-2021 yhteensä 40 etäopetuspäivää. Opiskeluhuollon palveluja on lisätty ja hyvää on se, että nämä palvelut on myös löydetty, toteaa johtava rehtori Juha Damskägg.