Tutkijoiden viiltävä analyysi: Koronarajoituksilla ei juuri vaikutuksia viruskuolleisuuteen

Lifestyle Terveys · Terhi Piiroinen

Tuoreen meta-analyysin mukaan Yhdysvaltojen ja Euroopan koronavirusrajoituksilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta koronaviruskuolleisuuteen. Analyysissa on tarkasteltu 24 koronaviruspandemian alkuvaiheessa toteutettua tutkimusta. Ne valikoituivat analyysiin 18.590 tutkimuksen joukosta huolellisen arvioinnin jälkeen. Lopputulema on, että rajoituksilla on raportoitu olevan runsaasti hyötyjä suurempia haittavaikutuksia.

– Rajoitukset ovat vähentäneet talouskasvua, edistäneet työttömyyttä, supistaneet koulunkäyntiä, aiheuttaneet poliittisia levottomuuksia, lisänneet perheväkivaltaa ja heikentäneet vapaata demokratiaa, analyysissä kerrotaan.

Tutkijoiden mukaan rajoitukset eivät ole juurikaan vaikuttaneet niiden alkuperäiseen tarkoitukseen, eli koronaviruskuolleisuuteen. Analyysin mukaan rajoitukset vähensivät koronaviruskuolleisuutta keskimäärin 0,2 prosenttia sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Tutkijoiden mukaan todisteet eivät toisin sanoen vahvista, että rajoitukset vähentäisivät merkittävästi COVID-19-kuolleisuutta.

Analyysin on julkaissut Johns Hopkins yliopiston alaisuudessa toimivan Institute for Applied Economics, Global Health and the Study of Business Enterprise -organisaation johtaja, professori Steve H. Hanke. Analyysssa ovat mukana Kööpenhaminan poliittisen koulutuskeskuksen neuvonantaja Jonas Herby ja Lundin yliopiston professori emeritus Lars Jonung. Analyysiin ja sen laajaan lähdeaineistoon voi tutustua tästä.